DEMEPRAZOL KAPSÜL 20 mg

DEMEPRAZOL KAPSÜL 20 mg Kullananlar

1 yorum

Kullanıcı Puanı
0/5

DEMEPRAZOL KAPSÜL 20 mg Fiyatı


DEMEPRAZOL KAPSÜL 20 mg

0 0
Yorum Yap
DEMEPRAZOL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

DEMEPRAZOL etkin madde olarak omeprazol içerir. "Proton pompası inhibitors" olarak bilinen ilaçlardan biridir. Midenizdeki asit oluşumunu azaltır.

DEMEPRAZOL mavi renkli, sert jelatin kapsüldür. Kapsüller kremimsi beyaz-krem renkli enterik kaplı pelletler içermektedir. DEMEPRAZOL 14 kapsül içeren blister ambalajlarda bulunmaktadır.

DEMEPRAZOL aşağıdaki durumlann tedavisinde kullanılır:

Yetişkinlerde

•    "Gastroözofajiyal reflü hastalığı" (GÖRH). Mide asidinin ağn, iltihaplanma ve mide yanmasına yol açacak şekilde yemek borusuna kaçışı.

•    Bağırsaklann üst kısmındaki ülserler (onikiparmak bağırsağı ülseri) ya da midedeki ülser (gastrik ülser).

•    "Helicobacterpylori" adlı bakteri ile enfekte (iltihap oluşturan mikroplann bulaştığı) ülserler. Eğer sizde böyle bir durum mevcutsa doktorunuz iltihabı tedavi etmek suretiyle ülseri iyileşmek için size aynca antibiyotik reçete edebilir.

•    Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar (NSAİİ: Ağn, ateş ve iltihaba karşı etkili ilaçlar) olarak isimlendirilen ilaçlann sebep olduğu ülserler. Eğer NSAİİ alıyorsanız, oluşmadan ülseri durdurmak için DEMEPRAZOL kullanılabilir.

Pankreastaki büyümeye bağlı olarak midede aşın asit olması durumunda (Zollinger-Ellison sendromu)

Çocuklarda

1 yaş üzeri ve >10 kg çocuklarda

•    GÖRH: Mide asidinin ağn, iltihaplanma ve mide yanmasına yol açacak şekilde yemek borusuna kaçışı,

Çocuklarda bu durumun belirtileri mide içeriğinin ağza geri dönmesi, kusma ve kilo artışında azalmayı içerebilir..

4 yaş üzeri çocuklar ve ergenlerde

•    "Helicobacter pylori" adlı bakteri ile enfekte ülserler. Eğer çocuğunuzda böyle bir durum varsa doktorunuz iltihabı tedavi etmek suretiyle ülseri iyileştirmek için aynca antibiyotik reçete edebilir.

Fiyatı:

  • 7.15 TL'den başlayan fiyatlarla.

DEMEPRAZOL NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

DEMEPRAZOL'u her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Doktorunuz ne kadar süre ile kaç kapsül alacağınızı size söyleyecektir. Bu sizin durumunuza ve yaşınıza bağlıdır.

Olağan dozlar aşağıda verilmiştir.

Yetişkinler

Göğüs yanması ve asidin yemek borusuna geri taşması gibi GÖRH belirtilerinin tedavisinde:

• Eğer doktorunuz yemek borunuzda az miktarda hasar bulursa, 4-8 hafta için olağan doz günde bir kez 20 mg'dır. Yemek borunuzda iyiteşme gerçekleşmezse

doktorunuz ilave 8 hafta daha 40 mg doz almanızı söyleyebilir.

•    Yemek borusunda iyileşme sağlandığında olağan doz günde bir kez 10 mg'dır.

•    Eğer yemek borunuzda bir hasar bulunmuyorsa olağan doz günde bir kez 10 mg'dır.

Bağırsaklann üst kısmındaki ülserlerin (onikiparmak bağırsağı ülseri) tedavisinde:

•    Olağan doz 2 hafta için günde bir kez 20 mg'dır. Eğer ülserinizde iyileşme olmazsa, doktorunuz 2 hafta daha aynı dozu almanızı söyleyebilir.

•    Eğer ülseriniz tamamen iyileşmezse, doz 4 hafta için günde bir kez 40 mg'a çıka rtıla bilir.

Mide ülserlerinin tedavisinde (gastrik ülser):

•    Olağan doz 4 hafta için günde bir kez 20 mg'dır. Eğer ülserinizde iyileşme olmazsa, doktorunuz 4 hafta daha aynı dozu almanızı söyleyebilir.

•    Eğer ülseriniz tamamen iyileşmezse, doz 8 hafta için günde bir kez 40 mg'a çıkartılabilir.

Onikiparmak bağırsağı ve mide ülserlerinin tekrannı önlemek için:

•    Olağan doz günde bir kez 20 mg veya 40 mg'dır. Doktorunuz dozu günde bir kez 40 mg'a çıkartabilir.

NSAİİ kaynaklı onikiparmak bağırsağı ve mide ülserlerinin tedavisinde:

•    Olağan doz 4-8 hafta için günde bir kez 20 mg'dır.

NSAİİ kullanımı ile ilişkili onikiparmak bağırsağı ve mide ülserini önlemek için:

•    Olağan doz günde bir kez 20 mg'dır.

Helicobacter pylori enfeksiyonunun neden olduğu ülserleri ve tekrannı önlemek için:

Olağan doz bir hafta süreyle 20 mg DEMEPRAZOL'dur.

•    Doktorunuz amoksisilin, klaritromisin ve metonidazol antibiyotiklerinden ikisini de almanızı söyleyecektir.

Pankreastaki bir büyümenin sebep olduğu midenin aşın miktarda asit üretimi (Zollinger- Ellison sendromu) tedavisinde:

•    Olağan doz günlük 60 mg'dır.

•    Doktorunuz dozu ihtiyacınıza göre ayarlayacak ve ilacı ne kadar süre ile alacağınıza karar verecektir.

Uygulama yolu ve metodu

•    Kapsülleri sabah almanız tavsiye edilmektedir.

•    Kapsülleri yemeklerle beraber veya aç kamına alabilirsiniz.

•    Kapsülleri yanm bardak su ile bütün olarak yutunuz. Kapsüller ilacın mide asidi tarafından parçalanmasını engelleyen kaplı pelletler içerdiğinden kapsülleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz. Pelletlere zarar vermemeniz önemlidir.

• Eğer siz veya çocuğunuz kapsülleri yutmakta zorluk çekerseniz:

Kapsülleri açın ve içindekileri doğrudan yanm bardak suyla yutun veya içindekileri gaz

içermeyen suya herhangi birasidik meyve suyuna (örn., elma portakal veya ananas) ya da elma püresi içine koyunuz.

Kanşımı içmeden önce her zaman kanştınnız (kanşım berrak olmayacaktır). Daha sonra kanşımı hemen veya 30 dakika içinde içiniz.

Bütün ilacı içtiğinizden emin olmak için, bardağı yanm bardak suyla çalkalayın ve içiniz. Katı parçacıklar ilaç içerir. Bunlan ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz.

Çocuklarda kullaııııııı

Göğüs yanması ve asidin geri taşması gibi GÖRH belirtilerinin tedavisinde:

•    1 yaş üzeri ve vücut ağırlığı 10 kg'dan fazla olan çocuklar DEMEPRAZOL alabilir. Doz çocuğun kilosuna bağlı olup doğru doza doktor karar verecektir.

Helicobacter pylori enfeksiyonun neden olduğu ülserleri ve tekrannı önlemek için:

•    4 yaş üzerindeki çocuklar DEMEPRAZOL alabilir. Doz çocuğun kilosuna bağlı olup, doğru doza doktor karar verecektir.

•    Doktorunuz çocuğunuza amoksisilin ve klaritromisin isimli iki antibiyotiği de reçete edecektir.

Yaşlılarda kullanimi

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.  OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi DEMEPRAZOL'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DEMEPRAZOL'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

•    Ani hınltılı solunum, dudaklar, dil ve boğaz veya vücutta şişlik, döküntü, bayılma ya da yutma zorluğu (şiddetli alerjik reaksiyon)

•    Deride kabarcıklanma ya da soyulma ile birlikte kızanklık. Aynca dudak, göz, ağız, burun ve üreme organlannda şiddetli kabarcıklanma ve kanama görülebilir. Bu, "Stevens-Johnson sendromu" (deride ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklıkla seyreden iltihap) veya "toksik epidermal nekroliz" (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) olabilir.

• Karaciğer sorunu belirtileri olabilen deride sanlık, koyu renkli idrar ve yorgunluk Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DEMEPRAZOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.

Bu ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.


Etiket : DEMEPRAZOL fiyatı,DEMEPRAZOL nedir, DEMEPRAZOL prospektüsü

Yorum Yapın

Puanlamanız

  • Harika! Mükemmel bir ilaç.
  • Bu ilacı seviyorum!
  • İdare eder.
  • Daha iyileri var.
  • Tavsiye etmiyorum.

İlaç Yorumları