FLUOROURACIL 5000 mg

FLUOROURACIL 5000 mg Kullananlar

0 yorum

Kullanıcı Puanı
0/5

FLUOROURACIL 5000 mg Fiyatı
0 0
Yorum Yap
FLUOROURACIL "EBEWE" ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON 5000 mg/100 mİ

(EBEWE - AVUSTURYA)

SANDOZ

FORMÜLÜ

100 mİ için:

5-Fluorourasil 5000 mg

Sodyum hidroksit 1470 mg

Enjeksiyonluk su 96670 mg

Fiyatı:

  • 49.06 TL'den başlayan fiyatlarla.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Uygun doz ve tedavi rejimi seçimi hastanın genel durumuna, tedavi edilen karsinoma tipine ve 5-fluorourasilin tek başına veya bir başka tedavi ile kombine verilmesine bağlıdır. Başlangıç tedavisi hastanede uygulanmalıdır ve toplam günlük doz 1 gramı aşmamalıdır. Trombosit ve lökosit sayılannın her gün izlenmesi önerilmektedir ve trombosit sayısı 100,000/mm3 veya lökosit sayısı 3000/mm3'ün altına düşerse tedavi kesilmelidir.

Şişmanlık, ödem veya kannda asit gibi anormal sıvı birikmesi durumlanndan herhangi biri olmadıkça hastanın gerçek vücut ağırlığına göre doz hesaplanır. Bu durumda, hesaplamada ideal vücut ağırlığı baz olarak kullanılır.

5-Fluorourasil enjeksiyonu, intravenöz enjeksiyon, intravenöz veya intraarteriyel infüzyonla verilebilir.

Aşağıdaki dozajlann sadece bir rehber olması amaçlanmıştır.

Kolorektal karsinom

Başlangıç tedavisi infüzyon veya enjeksiyon şeklinde olabilir, daha az toksisite nedeniyle infüzyon şeklinde uygulama genelde tercih edilmektedir.

İntravenöz infüzyon

Vücut ağırlığına göre 15 mg/kg'lık (600 mg/m2) günlük doz, her bir infüzyon için 1 g dan fazla olmayacak şekilde, 300-500 mİ %5'lik glukoz çözeltisinde veya %0.9'luk serum fizyolojik içinde sulandınlır ve 4 saate kadar olabilen bir sürede verilir.

Bu doz, toksisite ortaya çıkıncaya kadar veya toplam doz 12-15 g'a ulaşıncaya kadar birbirini takip eden günlerde verilir. Günde en fazla 1 g ile bazı hastalar 30 g'a kadar ilaç almışlardır.

Hematolojik veya gastrointestinal toksisite iyileşinceye kadar tedaviye ara verilmelidir.

Alternatif olarak 5-fluorourasil 24 saat boyunca sürekli infüzyon şeklinde verilebilir.

İntravenöz enjeksiyon

İntravenöz enjeksiyonla vücut ağırlığına göre günde 12 mg/kg (480 mg/m2), 3 gün süreyle verilebilir. Herhangi bir toksisite belirtisi olmazsa, hasta 5, 7 ve 9. günlerde ağırlığa göre 6 mg/kg alabilir/alacaktır.

İdame tedavisi, haftada bir kez intravenöz enjeksiyonla verilen 5-10 mg/kg (200-400 mg/m2) dozundan oluşmaktadır. Örneklemelerin hepsinde, idame tedavisi başlatılmadan önce toksik yan etkiler ortadan kalkmış olmalıdır.

Meme kanseri

Meme kanseri tedavisinde 5-fluorourasil metotreksat ve siklofosfamid ile veya doksorubisin ve siklofosfamid ile kombine olarak kullanılabilir.

Bu şemada, 28 günlük bir tedavi kürünün 1 ve 8.günlerinde intravenöz olarak 10-15 mg/kg (400-600 mg/m2) uygulanır. 5-Fluorourasil 24 saat sürekli infüzyonla da verilebilir, genel doz 8.25 mg/kg'dır (300 mg/m2).

Diğer uygulama yöntemleri

İntra-arteriyel infüzyon

24 Saat sürekli intra-arteriyel infüzyonla günlük 5-7.5 mg/kg (200-350 mg/m2) verilebilir. Özel durumlarda, primer tümörün veya metastazlann tedavisi için bölgesel infüzyon uygulanabilir.

Aşağıdaki durumlarda doz azaltılması önerilebilir:

•     kaşeksi

•     tedaviden önceki 30 gün içinde önemli bir ameliyat geçirilmesi

•     azalmış kemik iliği fonksiyonu

•     hepatik ve renal fonksiyon bozukluğu

Çocuklarda 5-fluorourasil kullanımı için herhangi bir dozaj önerisi yoktur. Yaşlılarda 5-fluorourasil dozajı erişkinlerde kullanılana benzerdir.YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER

Hematolojik

Lökopeni ve trombositopeni yaygındır ve uyanlar bölümünde belirtilen önlemler izlenmelidir. Diğer hematolojik yan etkiler agranülositoz, anemi ve kemik iliği depresyonudur.

Gastrointestinal

Diyare, bulantı ve kusma sık görülür ve semptomatik olarak tedavi edilebilir. Aynca anoreksi, mukozit - stomatit, farenjit, özofajit veya proktit vb - gastrointestinal ülserasyon ve kanama görülebilir. Karaciğer hücre haşan ve çok nadir vakalarda letal karaciğer nekrozu bildirilmiştir.

Kardiyak

İzole göğüs ağnsı vakalan, iskemi, EKG anormallikleri, sol ventrikül disfonksiyonu ve nadiren miyokard enfarktüsü bildirilmiştir.

Deri

Önemli sayıda alopesi vakalan görülebilir, fakat geri dönüşlüdür. Diğer yan etkiler dermatit, cilt değişiklikleri - kuru cilt, fissür, erozyon, eritem, döküntü, kaşıntı - ışığa duyarlılık, allerjik deri reaksiyonlan, pigmentasyon, çizgili hiperpigmentasyon veya venlerin yakınlannda depigmentasyon, tırnaklarda değişiklikler veya tırnak kaybı gibi yan etkilerdir. 5-Fluorourasil ile yüksek doz bolus veya sürekli tedavinin çok nadir bir komplikasyonu olarak Palmar-Plantar Eritrodisestezi Sendromu bildirilmiştir.

Oküler toksisite

Konjunktivit, aşın lakrimasyon, dakriyostenoz, görme değişiklikleri, fotofobi ve optik nörit bildirimleri olmuştur.

MSS toksisitesi

Genellikle 5-fluorourasilin kesilmesine yanıt veren, geçici geri dönüşlü serebellar sendrom, ataksi dahil geri dönüşlü konfüzyonel durum ve ekstrapiramidal motor ve kortikal bozukluklar ortaya çıkabilir.

Diğer toksisiteler

Allerjik reaksiyon, ateş, tromboflebit, burun kemiği nekrozu, burun kanaması, yorgunluk ve uyku hali, hipotansiyon, böbrek yetmezliği ve spermatogenez ve ovulasyon düzensizliği bildirimleri olmuştur.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


Etiket : FLUOROURACIL fiyatı,FLUOROURACIL nedir, FLUOROURACIL prospektüsü

Yorum Yapın

Puanlamanız

  • Harika! Mükemmel bir ilaç.
  • Bu ilacı seviyorum!
  • İdare eder.
  • Daha iyileri var.
  • Tavsiye etmiyorum.

İlaç Yorumları

    FLUOROURACIL 5000 mg adlı ilaca henüz yorum yapan yok. İlk yorum yazan siz olun!