FONDOS® KAPSÜL 0.5 mg

FONDOS® KAPSÜL 0.5 mg Kullananlar

0 yorum

Kullanıcı Puanı
0/5

FONDOS® KAPSÜL 0.5 mg Fiyatı
0 0
Yorum Yap
1. FONDOS NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

FONDOS'un etkin maddesi fingolimoddur. FONDOS, beyaz renkte toz içeren, kapak kısmı opak san, gövde kısmı opak krem renkte, sert jelatin kapsüldür.

FONDOS vücudun bağışıklık (immün) sisteminin işleyişini değiştirebilir. Ataklarla seyreden multipl sklerozu tedavi etmek için kullanılır. FONDOS sfingozin-l-fosfat (Sl-P) reseptörü düzenleyicisi olarak bilinen yeni bir ilaç tipidir.

Multipl skleroz (MS) merkezi sinir sistemini (MSS), özellikle beyin ve omuriliğin fonksiyonunu etkileyen uzun süreli bir hastalıktır. MS'de iltihap (enflamasyon) MSS'deki sinirlerin etrafındaki koruyucu kılıfı (miyelin olarak adlandınlan) parçalar ve sinirlerin işlev görmesini engeller. Buna demiyelinizasyon adı verilir..

MS'nin tam sebebi bilinmemektedir. Vücudun bağışıklık (immün) sistemi tarafından anormal bir yanıtın MSS hasanna neden olan süreçte önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.

MS, MSS içindeki iltihaba bağlı sinir sistemi belirtilerine ilişkin tekrar eden nöbetlerle karakterizedir. Bu nöbetler tipik olarak atak veya relaps olarak adlandınlır. Belirtiler hastadan hastaya değişmekle birlikte tipik olarak yürüme zorluklan, uyuşma, görme problemleri ve denge bozukluğunu içerir. Bir atağa ilişkin belirtiler atak sona erdikten sonra tamamen ortadan kaybolabilse de bazı durumlarda, en azından kısmen kalıcı olabilir. Bu hastalık şekli ataklarla seyreden MS veya tekrarlayan- düzelen (relapsing-remitting) tip MS olarak adlandınlır.

Bazı durumlarda ataklarla seyreden MS'i olan hastalar semptomlannın ataklar arasında kademeli olarak arttığını fark etmektedir; bu durum bir diğer MS şekline geçişi gösterir (ikincil ilerleyici MS).

FONDOS oral yolla (ağızla) verilen reçeteli bir ilaçtır.

FONDOS, çok aktif durumlarda Tekrarlayan-Düzelen (RR) tipindeki erişkin MS hastalannın tedavisinde şu durumlarda kullanılmalıdır.

1.  Bir yılda 2 ya da daha fazla relaps ve beyin MRG (manyetik rezonans)'sinde 1 ya da daha fazla kontrast madde (renk verici bir madde) tutan hasarlı doku (lezyon) veya yakın zamanda çekilmiş önceki birMRG'ye kıyasla hasarlı dokularda anlamlı bir artış ile tanımlanan şekilde ilerleyen Tekrarlayan-Düzelen (relapsing remitting) multipl skleroz hastalan,

2.  En az bir hastalığı modifiye edici tedavi ile tam veya yeterli tedavi kürüne rağmen hastalığı yüksek düzeyde aktif olan Tekrarlayan-Düzelen (Relapsing Remitting) multipl skleroz hastalan,

3.  Parenteral ilaç kullanımı veya kullanılan maddeye karşı oluşan yan etkileri nedeniyle ilk basamak tedavilerini tolere edemeyen, uzun yıllar boyunca enjeksiyon tedavisi nedeniyle vücutta enjeksiyona uygun yer kalmayan RR tipte erişkin MS hastalannın tedavisinde endikedir.

FONDOS, MS'i iyileştirmez; ancak meydana gelen atak sayısını azaltmaya ve MS nedeniyle fiziksel problemlerin gelişmesini yavaşlatmaya yardımcı olur.

FONDOS bazı beyaz kan hücrelerinin vücutta serbestçe dolaşma yeteneğini etkileyip, iltihaba sebep olan hücrelerin beyne ulaşmasını engelleyerek bağışıklık sisteminin krizlerle savaşmasına yardımcı olur. Bu MS'in neden olduğu sinir hasannı azaltır. FONDOS aynca MS hasannı onarma veya yavaşlatmaya dahil olan belli beyin hücreleri (nöral hücreler) üzerinde doğrudan ve faydalı bir etkiye sahip olabilir.

Klinik çalışmalarda FONDOS'un atak sayısını azalttığı (yandan biraz daha fazla) ve bir sonuç olarak şiddetli atak ve hastanede tedavi edilmesi gereken atak sayısını azaltıp, ataksız geçen zamanı uzattığı ve özürlülük ilerlemesini yavaşlattığı (yaklaşık üçte bir) gösterilmiştir.

FONDOS'un nasıl etki gösterdiği veya size neden reçete edildiği ile ilgili sorulannız varsa, lütfen doktorunuza sorunuz.

Fiyatı:

  • 2.312.72 TL'den başlayan fiyatlarla.

2.    FONDOS NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

FONDOS tedavisi Multipl skleroz (MS) konusunda uzman bir doktor gözetiminde başlatılmalı ve devam ettirilmelidir.

İlacı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza danışınız.

FONDOS dozu günde bir kapsüldür (0.5 mg fingolimod).

Doktorunuzla konuşmadan FONDOS kullanmayı bırakmayınız veya dozu değiştirmeyiniz.

FONDOS'u her gün aynı saatte almak ilacınızı ne zaman almanız gerektiğini hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Önerilen dozu aşmayınız.

Önceki tedavinizden kaynaklanan anormalliklere ilişkin herhangi bir belirti yoksa doktorunuz beta-interferon kullanımından doğrudan FONDOS'a geçiş yapabilir. Doktorunuz bu tür anormallikleri dışlamak için bir kan testi yaptırmak isteyebilir. Natalizumab kullandıktan sonra FONDOS ile tedaviye başlamadan önce 2-3 ay beklemek gerekebilir.

FONDOS'u ne süreyle almanız gerektiği ile ilgili sorulannız varsa doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz..

Uygulama yolu ve metodu

FONDOS'u günde bir kez yanm bardak suyla alınız. FONDOS aç veya tok kamına alınabilir.

Değişik yaş gruplan

Çocuklarda kullanımı

FONDOS 18 yaşın altındaki MS hastalannda çalışılmamış olduğundan çocuklarda ve ergenlik çağındakilerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda (65 yaş üzeri) FONDOS ile deneyim kısıtlıdır. Endişeleriniz varsa doktorunuzla konuşunuz.3.    OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi FONDOS'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

•     Çok yaygın: 10 hastanın en az l'inde görülebilir.

•     Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

•     Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

•     Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

•     Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.


Etiket : FONDOS KAPSÜL fiyatı,FONDOS KAPSÜL nedir, FONDOS KAPSÜL prospektüsü

Yorum Yapın

Puanlamanız

  • Harika! Mükemmel bir ilaç.
  • Bu ilacı seviyorum!
  • İdare eder.
  • Daha iyileri var.
  • Tavsiye etmiyorum.

İlaç Yorumları

    FONDOS® KAPSÜL 0.5 mg adlı ilaca henüz yorum yapan yok. İlk yorum yazan siz olun!