Tüm İlaç Kategorileri

İlaç Kategorisi Toplam İlaç Sayısı Kategori Detay
VİTAMİN, MİNERAL ve DİĞER NUTRİSYONEL ÜRÜNLER 10 Tüm İlaçlar
DEĞİŞİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR 6 Tüm İlaçlar
DUYUSAL ORGANLAR 0 Tüm İlaçlar
ANTİPARAZİTER İLAÇLAR,İNSEKTİSİDLER VE REPELLANTLAR 0 Tüm İlaçlar
ANTİNEOPLASTİKLER VE İMMÜNOMODÜLATÖR AJANLAR 9 Tüm İlaçlar
SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER 4 Tüm İlaçlar
SİSTEMİK HORMONAL PREPARATLAR 0 Tüm İlaçlar
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM 2 Tüm İlaçlar
KAN VE KAN YAPAN ORGANLAR 3 Tüm İlaçlar
SİNİR SİSTEMİ 21 Tüm İlaçlar
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları 2 Tüm İlaçlar
Dermatolojik İlaçlar 9 Tüm İlaçlar
Solunum Sistemi 7 Tüm İlaçlar
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar 2 Tüm İlaçlar
Diğer 26 Tüm İlaçlar
Sindirim Sistemi ve Metabolizma 155 Tüm İlaçlar
Kas İskelet Sistemi İlaçları 146 Tüm İlaçlar
Bağırsak İlaçları 0 Tüm İlaçlar
Mide İlaçları 0 Tüm İlaçlar